| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Wet melding collectief ontslag en curator

opgenomen in E.J.R.Verwey, M.A,Broeders en Ph.W.Schreurs (red) De curator en het personeel, uitgave Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad Wolters Kluwer 2018, p.81-99. ISBN 978 90 13 14819 0, e-boek ISBN 97890 13 14820 6; NUR 827-704

Datum
1 januari 2018

Rechtsgebied
Collectief arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie