| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Sociaal zekerheidsrecht

Ons publieke stelsel van sociale zekerheid biedt inkomen en/of verzorging tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Bij arbeidsrechtelijke kwesties is voor zowel werkgever als werknemer het sociale zekerheidsrecht van belang.

Complex stelsel, altijd in beweging

Op het terrein van sociale zekerheid wordt de verantwoordelijkheid van de werkgever steeds groter. Hij moet op de hoogte zijn van alle aspecten van sociale verzekeringen. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Ons sociale zekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld en altijd in beweging. Niet alleen de wet- en regelgeving zijn uitgebreid, er zijn ook nog eens verschillende instanties die zorgen voor de uitvoering ervan. Het is dan ook goed mogelijk dat u allerlei vragen hebt.

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers

Onze praktijk: uitgebreide kennis en ervaring

Bij Sprengers Advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van de vele wetten, richtlijnen en verdragen op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Wij zijn thuis in de complexe systematiek van dit rechtsgebied en beantwoorden graag uw vragen op het terrein van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

We adviseren onder andere over sociale verzekeringsaspecten bij

  • beëindiging van een dienstverband
  • ontslagpremies
  • sociale plannen

Ook in bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij u bijstaan

Als dat nodig is, treden we op in bezwaar- en beroepsprocedures. Dat doen we voor werkgevers en werknemers. Onze jarenlange expertise zorgt ervoor dat we een goede inschatting kunnen maken van uw kansen en aan de hand daarvan samen met u een strategie kunnen bepalen.

Onze specialisten