| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Arbeidtijdenzaak ambulancevervoer

Arbeidtijdenzaak ambulancevervoer. Vervangende toestemming wegens weigering instemming OR geweigerd. Art. 4.8:1 lid 5 Arbeidstijdenbesluit, in werking per 1 juni 2006, strijdig met de artt. 3 jo. 17 leden 2 en 3 van de richtlijn 2003/88/EG

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2006:AY9237

Datum
2 oktober 2006

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie