| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

ARRIVA OPENBAAR VERVOER N.V.,

Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Geschil tussen Arriva en haar ondernemingsraad (OR) over werktijdregeling. OR heeft instemming aan de werktijdregeling onthouden. Deze weigering van instemming wordt door de kantonrechter als onredelijk beschouwd. Vervangende instemming van kantonrechter ex artikel 27 lid 4 WOR.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AU0814

Datum
11 augustus 2005

Rechtsgebied
Arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie