| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Arriva Openbaar Vervoer NV

Arriva heeft de ondernemingsraad verzocht om in te stemmen met een nieuwe werktijdregeling Bij brief van 26 november 2004 heeft de ondernemingsraad Arriva bericht niet in te stemmen met de nieuwe werktijdregeling. (…) De kantonrechter heeft Arriva de gevraagde (vervangende) toestemming verleend. In geding is of dat terecht is geschied en zo neen, of Arriva moet worden bevolen af te zien van verdere toepassing van deze dienstregelingen en werktijdregelingen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2006:AX6395

Datum
31 mei 2006

Rechtsgebied
Arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie