| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

CRB - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de brief waarbij is geweigerd toestemming te verlenen om appellant werkzaam te laten zijn bij het consortium geen besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BV9779

Datum
12 maart 2012

Rechtsgebied
Ambtenarenrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie