| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

De Vereniging Milieu-Offensief te Wageningen en de Stichting Bont voor Dieren/gemeente Laarbeek

Bij besluit van 16 augustus 2000, nr. 200/0258, heeft verweerder aan D, wonende te E, (hierna: vergunninghouder) vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfsruimte/nertsenfarm op het perceel kadastraal bekend gemeente C, sectie [……], nr. [……], plaatselijk bekend [……] 5 te C, gemeente Laarbeek.

Tegen dit besluit hebben verzoekers sub 1 bij brief van 26 september 2000 bezwaar gemaakt.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2001:AD4491

Datum
23 mei 2001

Rechtsgebied
Arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie