| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Gemeente Utrecht - Aanpassing bezoldiging

Aanpassing bezoldiging van appellante. De Raad overweegt dat het college weliswaar heeft erkend dat sprake is geweest van enige vertraging in het opstarten van het re-integratietraject, maar de Raad heeft niet kunnen vaststellen dat hierbij moedwilligheid in het spel was. De Raad acht het niet onbegrijpelijk dat het college niet is ingegaan op het aanbod van appellante om ten behoeve van haar re-integratie tussentijds alvast kopieer- en archiefwerk te doen. De vertraging is van beperkte omvang.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BN2403

Datum
1 juli 2010

Rechtsgebied
Ambtenarenrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie