| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Gemeente Utrecht

Niet voldaan aan dienstopdracht om weer te gaan werken. Straftonslag is onevenredig met het plichtsverzuim.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2008:BD1209

Datum
24 april 2008

Rechtsgebied
Ambtenarenrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie