| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Jesta

Het gaat in deze zaak om de vraag of gedaagden in hun hoedanigheid van bestuurders van Jesta onrechtmatig hebben gehandeld jegens eiseres. Daarvan kan volgens vaste jurisprudentie in een geval als het onderhavige slechts sprake zijn indien hen grove nalatigheid verweten kan worden.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2005:AU7539

Datum
19 oktober 2005

Rechtsgebied
Arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie