| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

CSU Personeel B.V.

Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Loonaanspraak bij ziekte. Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid; art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW. Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? Betekenis “voor de tijd, gedurende welke” in art. 7:629 lid 3 BW. Strekking.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:301

Datum
6 juni 2014

Rechtsgebied
Arbeidsrecht

Loonaanspraak bij ziekte

Nieuwsbrief

Meer informatie