| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

ONDERNEMINGSRAAD VAN DE STICHTING REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING ZEELAND

RAVZ is voornemens een nieuw roosterhandboek in te voeren, tezamen met een nieuw rooster(Computer)programma genaamd Harmony. Voor de nieuwe roosterwerkwijze in de Roosterhandleiding Werktijden- & Vakantieregeling is aan de OR instemming gevraagd. De OR heeft geen instemming gegeven.RAVZ heeft zich hierop gewend tot de Bedrijfscommissie voor de OLPL met verzoek om advies en bemiddeling. In januari 2008 vindt er een zitting bij de Bedrijfscommissie plaats. De OR vordert RAVZ te verbieden over te gaan tot invoering van het nieuwe roosterhandboek en/of daarop gebaseerde dienstroosters of werktijdregelingen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMID:2007:BC7174

Datum
24 december 2007

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie