| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

OR WSW bedrijf onvoldoende in gelegenheid gesteld om te adviseren over reistijd en reisafstand

Gemeente heeft volgens de Ondernemingskamer wezenlijk tekort heeft gedaan aan de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad. De OR van een WSW-bedrijf heeft nl. niet kunnen adviseren over de de reistijd en reisafstand die zou gaan gelden voor medewerkers die aangewezen waren op zogenaamd beschut werken. Terwijl juist voor deze kwetsbare groep medewerkers een beperkte reistijd van groot belang is.

Datum
2 februari 2015

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Hof Amsterdam, 2 februari 2015

Nieuwsbrief

Meer informatie