| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Primaat van de politiek – Eens gegeven, blijft gegeven?

Politiek primaat. Het besluit betrof een besluit van college van B&W, na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Dat de gemeente (onverplicht) advies heeft gevraagd en heeft gehandeld alsof het adviesrecht van de ondernemingsraad op het besluit van toepassing is, heeft niet tot gevolg dat de ondernemingsraad tegen dit besluit met vrucht beroep in kan stellen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:4890

Datum
19 november 2015

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie