| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

SSL Healthcare Nederland N.V.,

Voorgenomen besluit van de vennootschap tot opheffing van de op vrijwillige basis ingestelde Ondernemingsraad. Wens van de vennootschap om in plaats daarvan een Personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Vordering bij wege van voorlopige voorziening tot opschorting van dit besluit, totdat in een bodemprocedure is beslist over de vraag of de vennootchap gerechtigd is om haar OR op te heffen, wordt toegewezen. Geen belangrijke wijziging van de omstandigheden die opheffing van de OR rechtvaardigt

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2008:BD7538

Datum
15 juli 2008

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie