| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

STICHTING PENSIOENFONDS ING

Niet kan worden gezegd dat het pensioenfonds niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit om te vereisen dat (alle) besluitvorming van het verantwoordingsorgaan – waaronder het doen van een enquêteverzoek als bedoeld in artikel 219 van de Pensioenwet – slechts kan plaatsvinden indien vanuit elke geleding ten minste één stem vóór het besluit is uitgebracht.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2008:BD6383

Datum
27 juni 2008

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie