| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

STICHTING SPOORWEGPENSIOENFONDS

Niet kan worden gezegd dat het pensioenfonds niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit om te vereisen dat de besluitvorming van het verantwoordingsorgaan omtrent zwaarwichtige besluiten – waaronder het doen van een enquêteverzoek als bedoeld in artikel 219 van de Pensioenwet – plaatsvindt met een gekwalificeerde meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste één vertegenwoordiger van elke geleding vóór het besluit dient te stemmen doch waarbij geen quorum – in de zin van: minimum aantal voor besluitvorming benodigde, aanwezige stemmen – is vereist.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2008:BD6384

Datum
27 juni 2008

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie