| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

TNT N.V.

Deelneming voor meer dan 50% in het geplaatste kapitaal van een vennootschap (in casu joint venture). Behoort een dergelijk onderneming opgenomen te worden in “een groep verbonden ondernemingen” voor wie ex artikel 33 WOR een centrale ondernemingsraad kan worden ingesteld. Meerderheidsaandeelhouder heeft in casu geen overwegende zeggenschap. Geen opname van de ondernemingsraad van de onderneming in de medezeggenschapsstructuur van de meerderheidsaandeelhouder.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ3431

Datum
28 november 2006

Rechtsgebied
Collectief arbeidsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie