HomeActueelPublicatiesKennis van het arbeidsrecht geeft de OR een voorsprong!

Kennis van het arbeidsrecht geeft de OR een voorsprong!

Verschenen in Sprengers Nieuwsbrief 1.2022

Aan de vooravond van een training van haar OR, belde de voorzitter mij wat bezorgd op. “Je gaat toch wel in op de onderwerpen die voor ons van belang zijn?”

Het verzoek van de OR was om een training arbeidsrecht te geven. Meestal geven wij een cursus WOR of aan de WOR gerelateerde ontwerpen, maar nu eens wat anders. En naar mijn idee een heel goed onderwerp!

Ik begreep de zorgen van de voorzitter wel: want als OR meng je je meestal niet in individuele arbeidskwesties. En waarom zou je dan wat moeten weten van het ontslagrecht? Of van het re-integreren van een zieke collega? Maar ik kon haar ook zeggen: het komt goed, wacht de training maar af.

Het werd een levendige dag, met dank aan de inbreng van de betrokken ondernemingsraadleden.

En wat bleek: kennis van het individuele arbeidsrecht kan echt van belang zijn om je werk als lid van de OR goed te doen.

Zo kwam bij het ontslagrecht het onderwerp vaststellingsovereenkomst (vso) op tafel. Tegenwoordig eindigen de meeste arbeidsovereenkomsten in onderling overleg. De afspraken over de einddatum en de vergoeding staan in een vso. Het UWV en de kantonrechter komen er niet meer aan te pas. Een van de leden merkte op dat dat er de afgelopen jaren vele collega’s min of meer geruisloos waren vertrokken via zo’n vso. Maar hoe zit het dan met de betrokkenheid van de vakbonden? Er is toch een wet melding collectief ontslag? Ja, die wet is er. En ook vso’s tellen mee bij het bepalen van het aantal ontslagen. Bij 20 of meer voorgenomen ontslagen dient bovendien de vakbond geïnformeerd te worden. De vakbonden kunnen dan, vaak in samenspraak met de OR, in overleg treden met de bestuurder over het voorkomen van ontslagen of praten over een sociaal plan. Bij een procedure collectief ontslag bij het UWV is er controle op het aantal voorgenomen ontslagen. Maar als de werkgever de ontslagen realiseert via vso’s, is het allemaal niet zo transparant. De leden kwamen tot de conclusie dat het belangrijk is dat de OR inzicht krijgt in de aantallen vso’s die worden afgesloten. Via het informatierecht (art. 31 WOR) kan de OR relevante informatie opvragen bij de ondernemer. Of natuurlijk in het kader van het recht op informatie van de OR in een artikel 25 WOR adviestraject over de reorganisatie.

Ook het onderwerp re-integratie gaf inzicht. Alleen al vanwege de stimulerende en controlerende taak van de OR op het gebied van de arbeidsomstandigheden – neergelegd in artikel 28 lid 1 WOR – is kennis hierover voor de OR relevant. Er komt veel bij kijken als een werknemer langdurig ziek is. Goede begeleiding zowel van werkgever als werknemer is van belang om het ziekteverzuim te beperken. Reden om bij de volgende instemmingsaanvraag over de keuze van de arbodienst op een aantal aspecten nog eens extra te letten, zoals de bereikbaarheid van de bedrijfsarts en het snel kunnen vragen van een second opinion.

Ten slotte kwam ook nog het onderwerp aanpassen van de arbeidsvoorwaarden aan bod. Een heet hangijzer in het arbeidsrecht! Wat is de rol van de OR? Voor het antwoord kan ik je verwijzen naar een blog van mijn collega Annette Terpstra https://www.sprengersadvocaten.nl/actueel/publicaties/aanpassen-van-arbeidsvoorwaarden-loonoffer/

Mocht je geïnteresseerd zijn in een cursus arbeidsrecht? Wij verzorgen dit graag. Je kunt je ook in dit onderwerp verdiepen met een boek, bijvoorbeeld: https://www.managementboek.nl/boek/9789462907836/arbeidsrecht-begrepen-hannie-geugjes. Let op: in augustus verschijnt een nieuwe druk.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen