| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar of overheidswerkgever, dan gelden voor u speciale regels. Niet alleen bij ontslag zijn er andere regels dan voor de niet-ambtenaar of niet-overheidswerkgever, maar ook bij de aanstelling, een functiebeoordeling en ziekte. Ook voor het treffen van disciplinaire maatregelen is er afwijkende regelgeving.

Specialistische kennis per sector

Specialistische kennis en ervaring is dan vereist. Bovendien zijn er binnen de overheid verschillende sectoren met eigen regelingen. Bij het Rijk en gemeenten is dit het geval, maar bijvoorbeeld ook bij academische ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en de politie.

Sprengers Advocaten beschikt over de relevante expertise en kent de sectorale regelgeving

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van bestuursprocesrecht. Omdat we al decennia verschillende ondernemingsraden en ambtenarenbonden adviseren, hebben we uitgebreide kennis van de processen die kunnen spelen. Onze advocaten zijn ook zeer deskundig als het gaat om ‘regulier’ arbeidsrecht. Die ervaring en expertise zijn essentieel in de ambtenarenrechtpraktijk.

Door onze ervaring en kennis van verschillende rechtsgebieden kunnen we u

  • uitgebreid en deskundig adviseren
  • assisteren in onderhandelingen en
  • waar nodig, vertegenwoordigen in procedures

Wij doen dit onder andere bij

  • reorganisaties
  • privatisering
  • medezeggenschap
  • ziekte en re-integratie
  • beoordeling van medewerkers
  • disciplinaire maatregelen
  • ontslag

Onze specialisten