HomeRechtsgebiedenOndernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een ruim rechtsgebied. Het is zó veelomvattend dat specialisatie op onderdelen voor de hand ligt. Sprengers Advocaten heeft de specialisten hiervoor in huis.

Ondernemingsrecht en medezeggenschap

Binnen het ondernemingsrecht is de kennis en ervaring van ons kantoor toegespitst op de onderdelen en aspecten die de inrichting en uitoefening van medezeggenschap raken. Inhoudelijk gaat het vooral om Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en om regelingen die specifiek gelden voor beursgenoteerde ondernemingen.

Wij adviseren, en zo nodig procederen we, onder meer over:

  • besluitvorming binnen het concern
  • de organen van de rechtspersoon: hun taken en onderlinge verhoudingen
  • de structuurregeling en samenstelling van toezichthoudende organen
  • vernietiging van besluiten van de rechtspersoon
  • aansprakelijkheid van de organen en de leden daarvan
  • geschillen over de jaarrekening

NEEM CONTACT OP 

Enquêteprocedures

Het enquêterecht kan bijdragen aan het oplossen van geschillen rond de vennootschap. Een enquêteprocedure kan aanhangig worden gemaakt door aandeelhouders, vakbonden en cliëntenraden. Soms ook door andere belanghebbenden, zoals ondernemingsraden. De zaken die aan het enquêterecht worden getoetst, zijn vaak ingewikkeld en meestal van groot maatschappelijk belang; enquêteprocedures zijn kortom complex. Bij ons kunt u terecht voor advies en juridische ondersteuning.

Spoed

Soms is een spoedprocedure nodig. Bijvoorbeeld wanneer het voortbestaan van een onderneming op het spel staat. Dan kunnen zelfs in een kort geding bij de Ondernemingskamer voorzieningen worden gevraagd om in te grijpen in de onderneming. Ook met het voeren van dergelijke spoedprocedures hebben wij ruime ervaring.

Onze advocaten

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

Stappen in besluitvorming

Publicaties

Vormen van fusies en overnames

Publicaties

De OR bestaat (toch) nog, maar wordt niet (tijdig) om advies gevraagd

Publicaties

Besluit omvorming naar NV redelijk

Uitspraken

Geen reden om te twijfelen aan juist beleid in overnamestrijd tussen twee bieders