| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een ruim rechtsgebied. Het is zo veelomvattend dat specialisatie op onderdelen voor de hand ligt. Sprengers Advocaten heeft zulke specialisten in huis.

Ondernemingsrecht en medezeggenschap

Binnen het ondernemingsrecht is de kennis en ervaring van Sprengers advocaten in het bijzonder gericht op die onderdelen en aspecten die de inrichting en uitoefening van medezeggenschap raken. Inhoudelijk gaat het vooral om Boek 2 BW, en om regelingen die specifiek gelden voor beursgenoteerde ondernemingen. Zo adviseren en procederen wij over:

  • besluitvorming binnen het concern
  • de organen van de rechtspersoon; hun taken en onderlinge verhouding
  • de structuurregeling en samenstelling van toezichthoudende organen
  • vernietiging van besluiten van de rechtspersoon
  • aansprakelijkheid van de organen en van de leden ervan
  • geschillen over de jaarrekening.

Medezeggenschapsrecht is een speerpunt van Sprengers Advocaten

Enquêteprocedures

Het enquêterecht kan bijdragen aan het oplossen van geschillen rond de vennootschap. Een enquêteprocedure kan aanhangig worden gemaakt door aandeelhouders, vakbonden en cliëntenraden. Soms ook door andere belanghebbenden, zoals ondernemingsraden. De zaken die aan het enquêterecht getoetst worden zijn vaak ingewikkeld en meestal van groot maatschappelijk belang. De procedures zijn doorgaans complex. Bij ons kunt u terecht voor advies en juridische ondersteuning.

Spoed

Soms is een spoedprocedure nodig. Als het (voort)bestaan van een onderneming op het spel staat bijvoorbeeld. Dan kunnen zelfs in kort geding bij de Ondernemingskamer voorzieningen worden gevraagd om in te grijpen in de onderneming. Ook met het voeren van deze, vaak complexe, kort gedingprocedures hebben wij jarenlange ervaring.

Onze specialisten