HomeOver onsAdvocatenGabi Stouthart
Neem contact op
Specialisaties: arbeidsrecht, medezeggenschap, ambtenarenrecht, mediation
Zet zich in voor: medezeggenschapsorganen, werknemers, werkgevers, ambtenaren
Studeerde: Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en MfN-geregistreerd arbeidsmediator bij de School voor Mediation
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2003

Gabi heeft ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht en staat zowel ondernemingsraden als individuele cliënten bij. Ze houdt ervan om op strategisch niveau mee te denken en tot praktische oplossingen te komen.

Werk is voor ieder een belangrijk deel van hun leven. Als de werkrelatie verstoord raakt, realiseert Gabi zich hoe spannend dit voor mensen kan zijn. Ze werkt graag met alle betrokken partijen aan een voor haar cliënt juridisch – maar ook relationeel – goed resultaat. Gabi zet zich er dan ook voor in om een sfeer te scheppen die de dialoog tussen de partijen bevordert.

Als de sfeer goed is, kun je een boodschap beter overbrengen.”

Het menselijke contact is wat Gabi zo mooi vindt aan haar vak: “Doordat het arbeidsrecht dicht bij de mens staat heb ik veel interactie met cliënten. Op die manier kan ik echt iets voor anderen betekenen. De meeste voldoening voel ik wanneer cliënten, ongeacht de juridische uitkomst, aangeven dat ik goed naar ze heb geluisterd en dat ze zich gesteund hebben gevoeld.”

Mediation

Naast advocaat is Gabi ook geregistreerd MfN-mediator. Ze richt zich op conflicten tussen leidinggevende en medewerker, ondernemingsraad en bestuurder of binnen een ondernemingsraad: “Bij conflicten waarbij partijen in de toekomst met elkaar te maken blijven houden, is mediation een goede manier om tot een oplossing te komen. Mediation zorgt ervoor dat partijen weer naar elkaar gaan luisteren en voorkomt regelmatig een gang naar de rechter.” Ook wanneer partijen hebben besloten dat zij het einde van een dienstverband of samenwerking in goed overleg willen regelen, helpt Gabi ze graag door middel van een zogeheten exit-mediation.

Scholing

Regelmatig geeft Gabi scholing aan ondernemingsraden. Bijvoorbeeld over actualiteiten van het arbeidsrecht en de de belangrijkste taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad. Voor SBI Formaat verzorgt Gabi de cursus WOR voor Beginners.

Gabi Stouthart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, collectief ontslag en medezeggenschap). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Gabi Stouthart
Publicaties

De nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders beschermt de klokkenluiders beter

Publicaties

De nieuwe STECR werkwijzer Arbeidsconflicten en de rol van de mediator 

Publicaties

Geheimhouding tijdens mediation, hoe ver gaat dat?

Publicaties

Thuiswerken na corona

Publicaties

Mediation in het arbeidsrecht