HomeSectorenIndustrie en handel

Industrie en handel

De sector industrie en handel kent grote uitdagingen rondom thema’s als duurzame industrie, personeelstekorten en behoud van werkgelegenheid. Sprengers Advocaten heeft jarenlange kennis en ervaring met medezeggenschap en arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen deze sector.

Medezeggenschap

Naast duurzaamheid en werkgelegenheid kent de sector industrie en handel specifieke uitdagingen, zoals internationale concurrentie en technologische ontwikkelingen. Zeker wanneer deze leiden tot overnames of reorganisaties is het belangrijk om als ondernemingsraad (OR) invloed uit te oefenen op de besluiten en de gevolgen daarvan voor het personeel.

Medezeggenschap bij internationale ondernemingen

Bij multinationals ligt de feitelijke zeggenschap vaak buiten Nederland. De OR is dan afhankelijk van besluitvorming op hoger niveau. Er ontstaat dan regelmatig onduidelijkheid over de formele positie van de OR. Hierdoor komt de medezeggenschap vaak niet echt van de grond.

Sprengers Advocaten heeft veel ervaring en kennis op het gebied van medezeggenschap in internationale context. Onze advocaten dragen bij aan het creëren van een invloedrijke positie van de OR. We voeren daarover een procedure als dat nodig is, maar vaak bereiken we het beoogde resultaat op basis van constructief overleg. Zeker wanneer zichtbaar wordt, dat tussen de OR en de ondernemer veel gemeenschappelijke belangen bestaan.

Veilige werkomgeving

Een belangrijk thema binnen de industrie- en de handelssector is een goede en veilige werkomgeving. De OR kan hierin een invloedrijke rol spelen.

Op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak heeft de OR of de PVT zowel inzage- als instemmingsrecht.

Onze advocaten

Bekijk alle