HomeSectorenIT

IT

Sprengers Advocaten heeft rijke ervaring met het bijstaan van ondernemingsraden in de IT-sector. Veel organisaties in de IT-sector vallen niet onder de ICK-cao. Daarnaast is er, in het bijzonder in de IT-branche, sprake van een lage organisatiegraad; zeer weinig werknemers zijn lid van een vakbond. Dat betekent dat de rol van de ondernemingsraad (OR) nog belangrijker is, bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies, overnames en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Met een proactieve houding kan de OR invloed uitoefenen op dit soort besluitvorming en de gevolgen daarvan.

De ondernemingsraad en offshoring

In de IT-branche worden veel bedrijfsprocessen verplaatst naar lagelonenlanden (offshoring) of nabijgelegen landen met lage lonen (nearshoring). Het ontstaan van internationale teams heeft veel gevolgen voor de manier van werken. In bijvoorbeeld het onderzoeken van de personele consequenties hiervan, is een belangrijke rol weggelegd voor de OR. Sprengers Advocaten heeft veel ervaring met dergelijke situaties en helpt de OR waar nodig een stevige positie in te nemen.

Medezeggenschap bij multinationals

Wanneer een onderneming onderdeel is van een internationaal concern ligt de feitelijke zeggenschap vaak niet in Nederland. In dat geval is de OR afhankelijk van besluitvorming op hoger niveau. Vaak ontstaat onduidelijkheid over de formele positie van de OR, waardoor de medezeggenschap niet echt van de grond komt.

Sprengers Advocaten is zeer bekwaam als het gaat om medezeggenschap in internationale context. We dragen bij aan het creëren van een invloedrijke positie van de OR. Als het nodig is voeren we daarover een procedure, maar vaak bereiken we het gewenste resultaat door middel van constructief overleg. Zeker wanneer inzichtelijk kan worden gemaakt dat tussen de OR en de ondernemer veel gemeenschappelijke belangen bestaan.

Onze advocaten

Bekijk alle