HomeOndernemingsraadAdvies

Advies

Adviesrol ondernemingsraad

Ondernemingsraden hebben in de praktijk veel te maken met adviestrajecten. Het adviesrecht is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op grond van dit artikel moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij belangrijke financieel-organisatorische besluiten. Voorbeelden van onderwerpen die onder het adviesrecht vallen zijn: fusies, overnames, reorganisaties en wijzigingen van bevoegdheden binnen de onderneming.

Stappenplan adviesrecht OR

Adviestrajecten hebben vaak betrekking op ingewikkelde onderwerpen, waarmee ondernemingsraden eerder niet of nauwelijks te maken hebben gehad. De belangen zijn vaak groot en geregeld staat het traject onder tijdsdruk. Hoe zorg je er dan voor dat de ondernemingsraad (OR) de risico’s van een ingrijpende wijziging binnen de onderneming goed kan beoordelen? Op welke manier kan de OR hier invloed op uitoefenen?
Om dit soort trajecten overzichtelijker te maken, heeft Sprengers Advocaten een stappenplan adviesrecht ontwikkeld. Dit stappenplan bevat tien stappen die de OR kan zetten bij de behandeling van een adviesaanvraag zoals bedoeld in artikel 25 van de WOR. Neem contact op voor meer informatie over het stappenplan.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen