HomeSectorenOverheid

Overheid

Sprengers Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen binnen de overheid. Wij staan al decennia ambtenaren en medezeggenschapsorganen bij in de publieke sector. Daardoor hebben we uitgebreide kennis van rechtspositieregelingen en de verschillende cao’s binnen de (semi-)overheid, waaronder de Cao Gemeenten, de Cao Provincies en de Cao Rijk.

Medezeggenschap

Ons kantoor adviseert al bijna vijftig jaar vele ondernemingsraden en vakbonden binnen de overheid en heeft veel kennis van de processen die kunnen spelen binnen publieke sectoren, zoals bijvoorbeeld bij politieke besluitvorming. Wij helpen de ondernemingsraden bij het beantwoorden van de vraag of besluitvorming valt onder het primaat van de politiek en geven advies over welke positie de ondernemingsraad (OR) kan innemen.

Ambtenarenrecht

Sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), valt een grote groep ambtenaren onder het arbeidsrecht. Er zijn daarmee bij verschillende sectoren specifieke regelingen, zoals bij het Rijk, gemeenten, academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Op bepaalde andere groepen ambtenaren is het bestuursrecht nog steeds van toepassing.

Wij staan zowel ambtenaren bij die onder het arbeidsrecht vallen, als ambtenaren die onder het ambtenarenrecht vallen.

LEES MEER 

Onze advocaten

Bekijk alle