HomeOver onsAdvocatenAnnette Terpstra

Annette Terpstra

Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, ambtenarenrecht
Zet zich in voor: ondernemingsraden, (geledingen van) medezeggenschapsraden, personeelsvertegenwoordigingen, werkgevers en werknemers
Studeerde: ondernemingsrecht, internationaal publiekrecht en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden en aan de Humboldt Universität in Berlijn en volgde de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2010

Annette heeft veel kennis en ervaring binnen alle facetten van het arbeidsrecht. Zij adviseert werknemers en werkgevers bij onder meer ingewikkelde ontslagzaken, ziekte en re-integratie en reorganisaties. Daarbij heeft ze oog voor de relatie tussen partijen, die in een arbeidsverhouding enorm belangrijk is.

Daarnaast adviseert Annette ondernemingsraden en medezeggenschapsraden bij bijvoorbeeld reorganisaties, fusies en overnames of andere complexe advies- en instemmingstrajecten. Annette kan de pijnpunten van een medezeggenschapsorgaan snel tot de kern terugbrengen. Doordat ze goed luistert, analyseert en verwoordt wat er daadwerkelijk speelt, voelt iedereen zich gehoord. Daarmee voorkomt Annette dat onderlinge relaties beschadigd raken en het daadwerkelijke probleem onopgelost blijft.: “Een probleem kun je pas echt oplossen als de oorzaak ervan op tafel ligt.”

Ik geloof in de kracht van medezeggenschap. Door werknemers een stem te geven, komen we tot de beste en meest duurzame besluiten voor alle betrokkenen, ook voor ondernemers.”

Verbindende factor

In haar werk legt Annette de focus niet uitsluitend op de inhoud; ze geeft veel aandacht aan de verhoudingen en relaties met de bestuurder en binnen de ondernemingsraad zelf. Daarin is zij een sterk verbindende factor. “Een ondernemingsraad is een team dat bestaat uit collega’s met verschillende achtergronden en invalshoeken. Soms kan dat onderling voor wat wrijving zorgen. Ik heb oog voor deze verschillende standpunten en probeer ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt.”

Lessen en cursussen

Annette geeft les aan advocaten bij verschillende scholingsinstituten, waaronder de Stichting Opleidingen Sociaal Recht (OSR) en het Instituut voor Arbeidsrecht. Daarnaast verzorgt zij regelmatig trainingen en scholingen aan ondernemingsraden over bijvoorbeeld het adviesrecht of het arbeidsrecht. De training ‘WOR voor beginnende OR-leden’ is een goede start voor ondernemingsraden die op een prettige en inspirerende manier kennis willen maken met de WOR of die hun kennis eens willen opfrissen. Daarnaast verzorgt Annette regelmatig scholingen over privacy en het gebruik van big data op de werkvloer.

Annette Terpstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdgebied geregistreerd: arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Annette is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en voldoet aan de strengere opleidingsnorm waartoe dit lidmaatschap verplicht.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

Betrokkenheid bij strategische vraagstukken

Blog

#Zelfsturende organisatie

Publicaties

Onder de 50, wat nu?

Publicaties

(On)gewenst gedrag?!

Publicaties

Vervanging

06-03-2023
07-03-2023

Webinar OR en achterban – 6 en 7 maart 13:00-14:00u