HomeOndernemingsraadFusies en overnames

Fusies en overnames

Wanneer uw bestuurder het voornemen heeft om de onderneming (of onderdelen daarvan) te verkopen, een andere onderneming over te nemen of om te fuseren, ontstaan er veel vragen bij de ondernemingsraad (OR). Hoe zorg je ervoor dat de OR de risico’s van een fusie, verkoop of overname goed kan beoordelen? Op welke manier kan de OR bij een dergelijk traject optimaal zijn invloed uitoefenen en de (personele) gevolgen zo goed mogelijk ondervangen?

Wet op de ondernemingsraden

Op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), is een voorgenomen besluit tot fusie, verkoop of overname een adviesplichtig besluit. Dat betekent dat de OR nog vóór het daadwerkelijke besluit om advies moet worden gevraagd. Daarmee heeft de OR de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke besluit.

Stappenplan fusies en overnames

In fusie-, verkoop- en overnametrajecten spelen veel verschillende belangen. De materie is bovendien vaak zeer complex en dient vertrouwelijk behandeld te worden. Om dit soort trajecten overzichtelijker te maken, hebben wij een stappenplan fusies en overnames ontwikkeld. Dit stappenplan bevat tien stappen die de OR kan zetten bij de behandeling van een adviesaanvraag in een fusie-, verkoop- of overnametraject.

In het stappenplan komen bijvoorbeeld aan bod: de verstrekking van voldoende informatie aan de OR, de omgang van de OR met geheimhouding en het maken van procedureafspraken met de bestuurder. Een andere belangrijke stap is het vaststellen van de werkwijze van de OR zelf, waaronder bijvoorbeeld het in leven roepen van één of meer commissies. Neem contact op voor meer informatie over het stappenplan.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen