HomeSectorenZorg en welzijn

Zorg en welzijn

Door de ruime ervaring in de zorg- en de welzijnssector is Sprengers Advocaten specialist op het gebied van arbeidsrechtelijke vraagstukken en medezeggenschap in deze branche. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben veel specifieke kennis van arbeidsrecht binnen deze sectoren. De branche heeft te maken met ingewikkelde besluitvorming, die soms mede het gevolg is van overheidsbeleid. Wij weten welke gevolgen die besluitvorming heeft op de rechtspositie van individuele werknemers en adviseren hierover zowel medezeggenschapsorganen als individuen.

Medezeggenschap in de zorg

Veel welzijnsorganisaties zijn afhankelijk van subsidieverstrekkers, waardoor ze in een kwetsbare, soms afhankelijke, positie verkeren. Een sterke invloed van de ondernemingsraad (OR) is hierdoor extra belangrijk om goede, duurzame besluitvorming te waarborgen.

Niet alleen is op reactieve basis betrokken zijn bij besluitvorming wenselijk; juist betrokkenheid en overleg in een vroeg stadium geeft de OR structureel invloed op besluitvorming van de raad van bestuur. Er spelen vaak grote belangen, waardoor ook het contact met de achterban, zoals vakbonden en personeel, een voorwaarde is voor een goed functionerende OR. Datzelfde geldt voor goed overleg met de raad van toezicht en de raad van commissarissen. Het is dus van belang dat een OR in de zorg kennis heeft van diverse zaken.

Cliëntenraad

Zorg- en welzijnsinstellingen kennen, naast de OR, de cliëntenraad (CR). Doordat cliënten en werknemers beiden vanuit een eigen perspectief naar zaken kijken, is het nuttig om op de hoogte te zijn van elkaars bevoegdheden en belangen. We helpen dit inzichtelijk te maken en adviseren over de (juridische) mogelijkheden die de raden hebben om hun doel te bereiken.

Onze advocaten

Bekijk alle