HomeOver onsAdvocatenJasper de Waard

Jasper de Waard

Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschap, arbeidsrecht, ambtenarenrecht
Zet zich in voor: medezeggenschapsorganen, werknemers, werkgevers, ambtenaren
Studeerde: Nederlands recht en privaatrecht aan de Universiteit van Groningen
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2012

De ongelijkwaardigheid die in het arbeidsrecht vaak speelt, motiveert Jasper om zowel juridisch als sociaal gezien de beste oplossing te vinden. Omdat conflicten meestal met emoties gepaard gaan, is een goede sociale antenne volgens hem essentieel. Jasper legt de cliënt in begrijpelijke taal uit wat er juridisch speelt.

Een goede arbeidsrechtadvocaat heeft ook een sociale antenne.”

Jasper heeft veel ervaring in het adviseren, bijstaan en onderwijzen van ondernemingsraden. Als strategisch partner wordt hij in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken, waardoor hij proactief kan optreden en vervelende situaties voor is. Naast ondernemingsraden staat Jasper werkgevers en werknemers bij. Met zijn expertise op het gebied van ambtenarenrecht helpt hij in zaken als beëindiging van dienstverband, disciplinaire maatregelen en onvoorwaardelijk strafontslag bij ambtenaren.

Hart voor elke zaak

Jasper weet met succesvolle zaken publieke aandacht te vestigen op belangrijke thema’s. Jasper: “De sterke maatschappelijke betrokkenheid kenmerkt ons kantoor. Het is belangrijk dat we voor zoveel impact kunnen zorgen en daarmee een actieve rol hebben in de ontwikkeling van het arbeidsrecht in Nederland.” Tegelijkertijd voelt Jasper net zoveel voldoening wanneer hij in een individuele zaak iemand helpt die onterecht ontslagen wordt.

Lessen en cursussen

Jasper geeft les op verschillende scholingsinstituten, zoals het Instituut voor Arbeidsrecht en eerder de Stichting Opleidingen Sociaal Recht (OSR). Daarnaast geeft hij scholing aan medezeggenschapsorganen over bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

Achtergrond

Voor zijn komst bij Sprengers Advocaten was Jasper jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar, met als specialisatie arbeids- en ambtenarenrecht. Hij trad namens cliënten vaak op in procedures bij de kantonrechter, de bezwarencommissie, de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep.

Jasper de Waard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioenen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Jasper de Waard
Publicaties

Faciliteiten voor de OR

Publicaties

Wanneer sprake van arbeidsovereenkomst?

Publicaties

Het OR-reglement: wat legt de OR allemaal vast?

Publicaties

WOR bij de overheid: Rechtspraak strikter dan bedoeld

Publicaties

Zes tips voor omgaan met vertrouwelijke informatie