| samen sterk in arbeidsrecht

© 2017 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

Op 5 en 11 september 2017 verzorgen wij weer onze halfjaarlijkse scholingsmiddag Actualiteiten Medezeggenschapsrecht. Meer weten of inschrijven?

 

 

 

Het nieuwe ontslagrecht en de...

Het ontslagrecht is “hot”. Reden: de in no time doorgevoerde wijzigingen per juni 2015, beter bekend als de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). En rechtgeaarde arbeidsrecht... Lees meer

Rechtspraak

Bent u benieuwd hoe rechterlijke instanties oordeelden in zaken waarin Sprengers Advocaten optrad? We hebben de uitspraken voor u geselecteerd.

Lees meer

Scholing

Onze advocaten geven regelmatig scholingen aan leden van ondernemingsraden en andere groepen van werknemers, or-trainers en p&o medewerkers. Ook geven zij cursussen aan collega-advocaten en andere juristen. Zij doceren aan verschillende universiteiten en hogescholen.

Lees meer

Besluit omvorming naar NV red...

Voor OR Informatie heeft Loe Sprengers de beschikking van de Ondernemingskamer van 3 februari 2017 inzake Holland Casino becommentarieerd. Deze beschikking maakt duidelijk, dat de re... Lees meer

Cursus “genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Klik voor meer informatie over de cursus die mede door Loe Sprengers wordt verzorgd

 

 

 

 

 

Advocaten

Deskundig en bevlogen. Advocaten met eigen kennis en ervaring. Een team van specialisten op eenzelfde rechtsgebied. Ontwikkelingen in ons vakgebied volgen we op de voet. Met raad en daad, bij advies en in procedures. En altijd met toewijding. Zo werken wij.

Lees meer

Sterkere positie OR bij rol e...

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeids... Lees meer

Nieuwsbrief

Meer informatie