HomeOver onsAdvocatenRudi van der Stege

Rudi van der Stege

Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschap, (collectief) arbeidsrecht, pensioenrecht, stakingsrecht
Zet zich in voor: medezeggenschapsorganen, vakbonden, werknemers, werkgevers
Studeerde: Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Bij Sprengers Advocaten sinds: 1991

Rudi’s jarenlange ervaring zorgt ervoor dat hij goed inzicht heeft in arbeidsverhoudingen en zich kan verplaatsen in de positie van verschillende partijen. Dat helpt hem om de belangen van zijn cliënt optimaal te behartigen op basis van juridisch spitsvondige oplossingen. Zo nodig treedt Rudi op in gerechtelijke procedures. Rudi communiceert snel en helder en is voorafgaand aan een zaak altijd open over de slagingskansen.

De rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee zinnen samen te vatten zijn.”

Maatschappelijke invloed

Eén van de doelen van Rudi is om de positie van werknemers middels medezeggenschap te versterken. Hij heeft veel ervaring op het gebied van collectief arbeids- en actierecht. De afgelopen twintig jaar stond hij vaak als stakingsadvocaat aan de zijde van vakbonden. Ook was hij betrokken bij het Albron-arrest, waarin door het Europese Hof van Justitie EU de werknemersbescherming bij overgang van onderneming werd verbreed.

Cursussen

Naast zijn werk als advocaat geeft Rudi regelmatig cursussen op het terrein van medezeggenschap en (collectief) arbeidsrecht.

Achtergrond

Na zijn studie werkte Rudi bij een bureau voor rechtshulp, waar hij van vele cliënten diverse juridische vragen voorgelegd kreeg.

Rudi van der Stege heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioenen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rudi is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en voldoet aan de strengere opleidingsnorm waartoe dit lidmaatschap verplicht.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Rudi van der Stege
Publicaties

Afspraken en interpretatie

Publicaties

Het instemmingstraject

Publicaties

Wat valt onder het instemmingsrecht?

Publicaties

Stemadvies??

Publicaties

Verkiezingen