HomeActueelPublicatiesVerkiezingen

Verkiezingen

Verschenen in Sprengers Nieuwsbrief 4.2020

Verkiezingen, ik heb het er beetje mee gehad. Met name met het circus er omheen. De 2e Kamer, de president van Amerika, de lijsttrekker van het CDA, de medezeggenschapsraad op de school van mijn zoontje. Ik kan geen stembus meer zien.

Het is ook niet goed voor de ondernemingsraden wier zittingstermijn op korte termijn afloopt. De vraag is of de collega’s de weg naar de stembus weer willen vinden. Aan de andere kant dienen al die verkiezingen ook wel weer als inspiratiebron.

In Amerika willen veel mensen de tocht naar de stembus juist maken, om veel personen te verkiezen. En hiervoor desnoods uren in de rij te staan. De president, de sheriff, de officier van justitie, de plaatselijke rechter, de burgemeester, de lijkschouwer, Trump of Biden. Ze worden daar allemaal gekozen, al wordt dat door sommigen vervolgens wel weer in twijfel getrokken. De mensen vinden dat leuk.

Iets dergelijks zou ook wel eens positief kunnen werken bij OR-verkiezingen. Het idee is om bij de eerste OR-verkiezing de collega’s ook te laten stemmen voor de voorzittersrol, de rol van de secretaris, de notulist van de ondernemingsraad en degene die de verslagen kopieert. Om mee te beginnen. Maar eens kijken of er sprake is van een extra hoge opkomst naar aanleiding van de campagne van collega Aart-Jan voor de rol van vaste notulist van de ondernemingsraad. Ik denk het wel. Mocht dat niet lukken dan kan de ondernemingsraad altijd aan de werkgever vragen om het stemmen voor de ondernemingsraad verplicht te stellen. Op straffe van ontslag.

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen