HomeScholingScholing medezeggenschap

Scholing medezeggenschap

Sprengers Advocaten biedt niet alleen juridisch advies en bijstand; al onze advocaten bieden cursussen op maat, op basis van door ons ontwikkelde modules. Dat doen wij onder meer voor ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen (PVT’s) en andere medezeggenschapsorganen en diens adviseurs. Ook doceren wij aan andere groepen werknemers en P&O-medewerkers over arbeidsrechtelijke vraagstukken en medezeggenschap.

Scholing op maat Wilt u deze scholing op maat laten verzorgen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Contact

Scholing op maat

Sprengers Advocaten ontwikkelt trainingen op maat over de positie van de ondernemingsraad (OR). Met deze trainingen sluiten we naadloos aan op de scholingsbehoefte en de concrete vragen die leven bij de organisatie. Vaak zijn deze trainingen op maat een goed startpunt voor een ingewikkeld advies- of instemmingstraject; we behandelen hierin bijvoorbeeld de rechten, bevoegdheden en mogelijkheden van de OR bij een fusie of reorganisatie.

Modules

Naast scholing op maat hebben we een aantal vaste cursusmodules ontwikkeld over onderwerpen waar vaak veel vragen over zijn. Ons programma is gebaseerd op de wetgeving, de recente rechtspraak en onze eigen praktijkervaring met ondernemingsraden.

Elke module neemt een dagdeel van ongeveer drie uur in beslag. Het is mogelijk om één of meer modules te volgen. Ook kunnen losse modules worden opgenomen in het programma van een meerdaagse scholing die bij een scholingsinstituut wordt gevolgd.

Indien gewenst, besteden we extra aandacht aan concrete vragen of specifieke onderwerpen die bij de organisatie leven. Voorbeelden van door ons ontwikkelde modules zijn:

  • WOR voor beginners
  • Arbeidsrecht voor de ondernemingsraad
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
  • Ondernemingsraden en het recht op privacy
  • OR en pensioen
  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • Or en adviesrecht

Wij geven de cursusmodules bij ons of bij u op kantoor, of op een andere door u gekozen locatie.

CRKBO

Sprengers Advocaten is geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Omdat we ingeschreven zijn in het CRKBO-register, betaalt u geen btw over onze scholingsactiviteiten.

Tarieven

De kosten per module zijn in beginsel conform het jaarlijks door de SER vast te stellen richtbedrag voor OR-scholing. Voor 2023 is dat € 1.160,- per dagdeel, excl. reiskosten.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.