| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Klachtenregeling Sprengers Advocaten

Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niettemin niet tevreden zijn over de werkwijze of dienstverlening van uw advocaat, dan wordt van u verwacht dat u dit in eerste instantie kenbaar maakt aan uw advocaat.

Mocht u niet in goed overleg met uw advocaat tot een oplossing voor de door u gesignaleerde problemen kunnen komen, dan kunt u zich voor de indiening van een klacht wenden tot de Klachtencommissie van Sprengers Advocaten, t.a.v. mevrouw P. Burger. De Klachtencommissie zal er voor zorgen dat een andere advocaat van Sprengers Advocaten uw klacht in behandeling neemt. Als wordt besloten om u voor een gesprek uit te nodigen, geschiedt dat in beginsel in het bijzijn van de advocaat waarover u hebt geklaagd. Niet alleen achten wij het wenselijk dat het beginsel van hoor- en wederhoor in acht wordt genomen, ook achten wij het van belang dat partijen op deze wijze met elkaar in gesprek kunnen komen of blijven. Mochten er redenen zijn om partijen niet samen te brengen, dan kan de Klachtencommissie beslissen om partijen afzonderlijk van elkaar te horen.

Na afloop van het gesprek zal de Klachtencommissie een beslissing nemen ten aanzien van uw klacht. De beslissing wordt schriftelijke vastgelegd. Net als u krijgt de betrokken advocaat daarvan een afschrift.

Mocht u daarna nog steeds niet tevreden zijn, dan staat het u vrij om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Sprengers Advocaten is hierbij aangesloten. Bij de afhandeling van de klacht door de interne Klachtencommissie zal u ook informatie worden toegestuurd over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Adresgegevens interne Klachtencommissie:

Klachtencommissie Sprengers Advocaten
t.a.v. mevrouw P. Burger
Postbus 14067
3508 SC Utrecht
e-mail: p.burger@sprengers.nl

Sprengers Advocaten heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden voor alle advocaten werkzaam bij Sprengers Advocaten.