| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Collectief arbeidsrecht

Bij een conflict over collectieve arbeidsvoorwaarden kunnen de gemoederen hoog oplopen. Vaak treedt een vakbond op ter behartiging van de belangen van de werknemers, soms doen werknemers het zelf.

Wij treden op voor vakbonden

In geschillen over collectieve arbeidsvoorwaarden is bijzondere kennis vereist. Sprengers Advocaten heeft die expertise. Al tientallen jaren treedt ons kantoor op voor vakbonden.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring, opgedaan in verschillende procedures

We bieden onder meer ondersteuning bij de implementatie van sociale plannen. Bij conflicten over de toepasselijkheid en uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten zetten onze gespecialiseerde advocaten zich in om de belangen van de bij de vakbonden aangesloten leden te behartigen. Wij dragen bij een collectief ontslag graag bij aan een zorgvuldige afwikkeling.

Wij staan vakbonden bij in geschillen over collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals

  • kortgedingen bij staking
  • geschillen over de uitleg van een cao
  • geschillen over de uitleg van arbeidsvoorwaardenregelingen
  • groepsprocedures, waarbij de belangen van verschillende werknemers zijn gebundeld
  • enquĂȘteprocedures bij de Ondernemingskamer

Onze specialisten