HomeOver onsAdvocatenPauline Burger
Neem contact op
Specialisaties: arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, ondernemingsrecht, sociale zekerheidsrecht
Zet zich in voor: ondernemingsraden, werkgevers, werknemers
Studeerde: rechten aan de Universiteit Utrecht en Europees recht aan The University of Edinburgh
Bij Sprengers Advocaten sinds: 1999

Pauline staat ondernemingsraden bij in uiteenlopende trajecten zoals overnames, herstructurering en reorganisaties. Ook helpt ze werkgevers en werknemers bij ontslagkwesties en adviseert over ziekte, re-integratie en ontslag. Ze bekijkt het vraagstuk van haar cliënt graag vanuit verschillende invalshoeken: Wat vindt de tegenpartij? Hoe zou een rechter hiernaar kijken? Door daarop te anticiperen kan ze zoeken naar de beste strategie voor haar cliënt.

Door de juridische puzzel voor cliënten te ontwarren en mee te denken over een oplossing, kan ik als advocaat het verschil maken.”

Na haar studie was zij acht jaar lang onderzoeker en docent collectief en Europees arbeidsrecht bij de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 1998 met een proefschrift over sociale grondrechten. Daarna koos Pauline voor de advocatuur om, met haar kennis op het terrein van het arbeidsrecht, anderen te kunnen helpen in de praktijk.

Pauline vindt het heerlijk om advocaat te kunnen zijn. Ze is trots op zaken die ze mooi heeft weten te winnen, maar voelt ook veel voldoening wanneer zij een oplossing vindt waarmee partijen tot elkaar komen, zodat ze na een conflict weer met plezier kunnen samenwerken.

Lessen en cursussen

Pauline geeft les op verschillende scholingsinstituten, zoals de Stichting Opleidingen Sociaal Recht (OSR) en het Instituut voor Arbeidsrecht. Daarbij geeft zij scholing aan juristen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Pauline Burger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap) en sociaal zekerheidsrecht (met als sub-rechtsgebied werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Publicaties

De verschijnplicht van de bestuurder in de overlegvergadering

Publicaties

Vraag vanuit een dochteronderneming van een internationaal concern

Uitspraken

Uitbreiding werkonderbrekingen veiligheidspersoneel Schiphol beperkt toegestaan

Publicaties

De or bij privatisering en aanbesteding