HomeOver ons

Over ons

Samen sterk in medezeggenschap

Sprengers Advocaten is al bijna vijftig jaar een leidend nichekantoor in arbeids- en medezeggenschapsrecht. Met de gebundelde kennis en ervaring van onze twaalf advocaten verlenen we specialistische rechtshulp op het hoogste niveau. Ons werk bestaat voor een groot deel uit het strategisch adviseren van medezeggenschapsorganen bij het maken van afwegingen, in onderhandelingen en bij het uitbrengen van advies. Daarnaast geven we raad aan individuele werkgevers, werknemers en ambtenaren over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Indien nodig, staan we onze cliënten bij in procedures. Daarnaast bieden we mediation en diverse scholing.

Praktisch en oplossingsgericht

Ons team bestaat uit twaalf deskundige en benaderbare advocaten. We houden van korte lijnen en van een pragmatische aanpak. Sprengers Advocaten geeft helder en eerlijk advies, altijd gericht op de beste oplossing voor de cliënt.

Onze advocaten zijn deskundig in

Het bewaken van goede arbeidsverhoudingen in Nederland: dat is wat we doen.”
–  Gabi Stouthart

De kracht van samenwerking

Doordat al onze advocaten in dezelfde rechtsgebieden thuis zijn, voeren wij inhoudelijk overleg met elkaar. Daarmee krijgen de vraagstukken van onze cliënten de gebundelde, vakkundige aandacht van ons hele team. De optelsom van onze ervaring en deskundigheid resulteert in gespecialiseerde rechtshulp van buitengewoon hoge kwaliteit.

Samen geven we de mensen op de werkvloer een stem in de besluitvorming op het hoogste niveau.”
– Annette Terpstra

Maatschappelijke rol

Niet alleen met invloedrijke en vernieuwende zaken heeft Sprengers Advocaten een belangrijke maatschappelijke functie. Ook met ons scholingsaanbod, onze publicaties en onze actieve bijdrage aan het maatschappelijk en wetenschappelijk debat, zijn we een autoriteit binnen ons vakgebied. We zijn grensverleggend in de ontwikkeling van het arbeidsrecht in Nederland. Het bewaken van de menselijke maat staat hierbij voorop.

Nieuwe en moeilijke rechtsvragen krijgen wij vaak het eerst.”
–  Loe Sprengers

Historie

Al sinds 1974 zijn wij een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en medezeggenschapsrecht. We zijn begonnen onder de naam Advokatenkollektief; sinds 2012 staan we bekend als Sprengers Advocaten. Behalve de naam is er niet veel veranderd: in dezelfde samenstelling en met de dezelfde specialismen zijn we uitstekende rechtshulp blijven verlenen. Daarbij hebben we het collectieve uitgangspunt nooit losgelaten: alle advocaten zijn gespecialiseerd in dezelfde rechtsgebieden.

Wij kijken naar uw inkomen

We realiseren ons goed dat het inschakelen van een advocaat kostbaar kan zijn. Daarom hanteren wij voor individuele cliënten die de kosten van de advocaat zelf moeten dragen verschillende tarieven, gerelateerd aan de hoogte van het inkomen. Ook werken wij, indien u daarvoor in aanmerking komt, op basis van een toevoeging, waarbij de overheid een deel van de kosten vergoedt. Op www.rvr.org leest u of u voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komt. U kunt dit natuurlijk ook bespreken met een van onze advocaten tijdens uw eerste afspraak.

Uitstekende dienstverlening voor iedereen, dat vinden wij belangrijk.”
– Jasper de Waard