HomeOver onsAdvocaten

Advocaten

Twaalf bevlogen advocaten. Koplopers binnen het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Een team dat eerlijke en heldere rechtshulp op het hoogste niveau biedt. Een optelsom van twaalf keer kennis en ervaring binnen eenzelfde specialisme. Met raad en daad staan ze ondernemingsraden, werkgevers en werknemers bij. Betrokken bij elke cliënt én betrokken bij de ontwikkeling van het arbeidsrecht in Nederland.