HomeOver onsAdvocatenLars van Westerlaak

Lars van Westerlaak

Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschap, collectief en individueel arbeidsrecht
Zet zich in voor: medezeggenschapsorganen, werknemers, werkgevers
Studeerde: rechten aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische opleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie van de Universiteit Nijmegen
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2010

Lars staat voornamelijk ondernemingsraden bij in uiteenlopende zaken zoals reorganisatie, fusie, overname en herstructurering. Samen met de ondernemingsraad bepaalt hij het doel, waarna hij de meest kansrijke route uitstippelt en de uitvoering van de gekozen strategie bewaakt.

Ik vind het belangrijk om ondernemingsraden een stevige en professionele onderhandelingspositie te geven.”

Lars staat ook werknemers en vakbonden bij in bijvoorbeeld ontslagzaken, maar ook op vraagstukken rond privacy, pensioen of de uitleg van CAO-bepalingen. Lars begeleidt ook geschillencommissies. Een goede beoordeling door een commissie kan gerechtelijke procedures voorkomen.

Andere activiteiten

Lars geeft regelmatig les en is als docent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Hij geeft scholing aan advocaten, andere juristen en – ook ‘in house’ – aan ondernemingsraden. Voor het vakblad Rechtspraak voor Medezeggenschap schrijft Lars annotaties bij rechterlijke uitspraken. Voordat hij in 2003 advocaat werd, was Lars jurist bij verschillende vakbonden.

Lars van Westerlaak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioenen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lars is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en voldoet aan de strengere opleidingsnorm waartoe dit lidmaatschap verplicht.

 

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

OR en arbeidsvoorwaarden

Publicaties

Leaseauto is arbeidsvoorwaarde en ondanks instemming OR, géén eenzijdige wijziging toegestaan

Publicaties

Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast bij zorginstelling

Publicaties

Onze werkgever wil geen gebruik maken van de NOW, wat nu?

Publicaties

Eenzijdig vaststellen personele gevolgen en het adviesrecht van de OR

21-03-2023
21-09-2023

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames– tweedaagse