HomeOndernemingsraadConcernverhoudingen

Concernverhoudingen

Bij internationale ondernemingen worden de concernverhoudingen en de besluiten van de internationale ‘moeder’ of aandeelhouder vaak opgelegd aan de Nederlandse onderneming.
Een buitenlandse ondernemer kan van een dochteronderneming in Nederland verlangen dat die rekening houdt met de concernstrategie. Maar dit gaat niet zo ver dat de dochter altijd het besluit van haar moederbedrijf moet uitvoeren.

Vaak ontstaat onduidelijkheid over de formele positie van de ondernemingsraad (OR), waardoor de medezeggenschap niet echt van de grond komt.

Uit rechtspraak van de Ondernemingskamer volgt dat de Nederlandse ondernemer altijd een eigen belangenafweging moet maken. Hij moet alle belangen afwegen, waaronder het concernbelang, maar ook dat van de Nederlandse onderneming en de werknemers. Dit betekent concreet dat een Nederlandse ondernemer zich in een advies- of instemmingstraject niet achter het standpunt van de buitenlandse moeder kan (blijven) verschuilen.

Sprengers Advocaten is zeer bekwaam als het gaat om medezeggenschap in internationale context. We dragen bij aan het creëren van een invloedrijke positie van de OR. Als het nodig is voeren we daarover een procedure, maar vaak bereiken we het gewenste resultaat door middel van constructief overleg. Zeker wanneer inzichtelijk kan worden gemaakt dat tussen de OR en de ondernemer veel gemeenschappelijke belangen bestaan.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen