HomeOndernemingsraadReorganisaties

Reorganisaties

Reorganisaties hebben vaak ingrijpende personele gevolgen en er spelen grote belangen. Op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), wordt een reorganisatie in veel gevallen beschouwd als een adviesplichtig besluit. Dat roept ingewikkelde vragen op bij de ondernemingsraad (OR): Hoe zorgen we ervoor dat de OR de risico’s en beweegredenen van de voorgenomen reorganisatie goed kan beoordelen? Op welke manier kan de OR optimaal invloed uitoefenen? En hoe kunnen de (personele) gevolgen zo goed mogelijk worden ondervangen?

Stappenplan adviesrecht ondernemingsraad

Vaak dient de OR bij een reorganisatie onder tijdsdruk te beslissen over belangrijke zaken. Om dit soort trajecten overzichtelijk te maken, hebben de advocaten van Sprengers Advocaten het stappenplan voor adviesrecht. Dit stappenplan bevat tien stappen die de OR kan zetten bij de behandeling van een adviesaanvraag zoals bedoeld in artikel 25 van de WOR. Neem contact op voor meer informatie over het stappenplan.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen