HomeOndernemingsraadInstemming

Instemming

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR). Dit recht is te vinden in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het artikel bevat een lijst met onderwerpen waarover de ondernemer pas een besluit mag nemen, nadat de OR zijn instemming heeft verleend. Het gaat specifiek om onderwerpen die te maken hebben met het sociaal beleid van de onderneming. Bekende voorbeelden zijn: regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, het aanstellingsbeleid of de beoordelingssystematiek van werknemers.

Tijdig betrekken van de ondernemingsraad

Het instemmingsrecht gaat over besluiten die een potentieel effect hebben op een groot deel van de achterban. Het is van belang dat de OR hierbij tijdig wordt betrokken. Dit kan langs de weg van artikel 24 van de WOR. Hierin is geregeld dat de OR minimaal twee keer per jaar in een overlegvergadering wordt bijgepraat over de algemene gang van zaken. Onderdeel daarvan is dat de bestuurder de OR meedeelt welke advies- en instemmingsplichtige besluiten in voorbereiding zijn.

Stappenplan instemmingsrecht ondernemingsraad

Om trajecten van instemmingsrecht overzichtelijk te maken, hebben wij een stappenplan instemmingsrecht ontwikkeld. Dit plan bevat tien stappen die de OR kan zetten bij de behandeling van een instemmingsaanvraag zoals bedoeld in artikel 27 van de WOR. Neem contact op voor meer informatie over het stappenplan.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen