HomeRechtsgebiedenMediation

Mediation

Onafhankelijkheid en betrokkenheid staan bij de mediator voorop. Als partijen zich committeren aan de mediation en bereid zijn tot onderhandeling, kan mediation een goede manier zijn om tot een oplossing te komen. Juist in situaties waarbij partijen in de toekomst met elkaar verder moeten. Er kan tijdens mediation een toekomstbestendige samenwerking tussen partijen ontstaan en dat komt de medezeggenschap ten goede.

Gabi Stouthart is advocaat en MfN-geregistreerd mediator. Haar kennis van het arbeids- en medezeggenschapsrecht én haar ervaring met de dynamiek en belangen in de medezeggenschap, maken haar een gespecialiseerd mediator. Haar uitgangspunt is om partijen gezamenlijk, met behoud van autonomie, hun conflict te laten oplossen.

Met dialoog kun je veel bereiken.
– Gabi Stouthart

NEEM CONTACT OP 

Pre-mediation

Naast mediation is pre-mediation ook een mogelijkheid. Wij ondersteunen en begeleiden partijen daarmee in hun onderlinge samenwerking: juist om geschillen te voorkomen.

De uitkomst van een (pre-)mediation vertaalt zich regelmatig in afspraken tussen partijen over de wijze van samenwerken. Daarnaast kan een inhoudelijk kader met elkaar worden afgesproken als resultaat van de (pre-)mediation.

Onze ervaring

Gabi Stouthart heeft de afgelopen jaren onder meer de volgende mediations gedaan:
Bestuur en ondernemingsraad (OR) van een sociaal werkbedrijf: mediation inzake verslechterde verhouding tussen directie en OR, ontstaan in de afgelopen jaren als gevolg van diverse procedures en negatieve adviezen van de ondernemingsraad.
Bestuur en OR van een onderneming inzake watervoorziening: (pre-)mediation inzake twee advies- en instemmingsplichtige dossiers.
Concerndirecteur en medewerker van een middelgrote gemeente: mediation tussen werknemer en directeur naar aanleiding van een arbeidsconflict ontstaan na re-integratie na ziekte.
Bestuur en OR van een innovatief bedrijf dat werkt voor het (inter)nationale bedrijfsleven en overheidsinstanties: mediation tussen de directie en OR, waarbij de nadruk lag op het duurzaam en toekomstbestendig maken van de medezeggenschap.
Directeur en OR van een Nederlands kenniscentrum: mediation na een negatief advies van de ondernemingsraad in een reorganisatie.

Exit-mediation

Ook wanneer partijen hebben besloten dat zij het einde van een dienstverband of van een samenwerking in goed overleg willen regelen, kan zogeheten exit-mediation daarbij helpen.

Onze advocaten

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

De nieuwe STECR werkwijzer Arbeidsconflicten en de rol van de mediator 

Publicaties

Geheimhouding tijdens mediation, hoe ver gaat dat?

Publicaties

Arbeidsconflicten en mediation

Publicaties

Mediation tussen WOR-bestuurder en de OR