| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Mediation

Gabi Stouthart is advocaat en Mfn-geregistreerd mediator. Vanuit haar kennis van het arbeids- en medezeggenschapsrecht en haar ervaring met de dynamiek en de belangen in de medezeggenschap begeleidt zij partijen in een mediation. Deze begeleiding is bedoeld om partijen – gezamenlijk – met behoud van hun autonomie zelf hun conflict te laten oplossen. Onafhankelijkheid en betrokkenheid staan bij de mediator voorop.

Als partijen zich committeren aan de mediation en bereid zijn tot onderhandeling kan mediation een goede manier zijn om tot een oplossing te komen. Juist in situaties waarbij partijen nog in de toekomst verder met elkaar moeten is mediation van grote waarde. Op die manier kan een toekomstbestendige samenwerking tussen partijen ontstaan. Dat komt de medezeggenschap ten goede.

Pre-mediation

Naast mediation is pre-mediation ook een mogelijkheid. In dat kader kunnen wij partijen ondersteunen en begeleiden in hun onderlinge samenwerking juist ter voorkoming van geschillen.

De uitkomst van een (pre)mediation vertaalt zich regelmatig in afspraken tussen partijen over de wijze van samenwerken. Daarnaast kan een inhoudelijk kader met elkaar worden afgesproken als resultaat van de (pre)mediation.

Mediation bij Sprengers voor een duurzame en toekomstbestendige medezeggenschap

Onze ervaring

Gabi Stouthart heeft de afgelopen jaren onder meer de volgende mediation gedaan:
• Bestuur en OR van een sociaal werkbedrijf: mediation inzake verslechterde verhouding tussen directie en OR ontstaan in de afgelopen jaren als gevolg van diverse procedures en negatieve adviezen van de ondernemingsraad;
• Bestuur en OR van een onderneming inzake watervoorziening: (pre)mediation inzake twee advies- en instemmingsplichtige dossiers;
• Concerndirecteur en medewerker van een middelgrote gemeente: mediation tussen werknemer en directeur naar aanleiding van arbeidsconflict ontstaan na re-integratie na ziekte;
• Bestuur en OR van innovatief bedrijf dat werkt voor het (inter)nationale bedrijfsleven en overheidsinstanties: mediation tussen de directie en ondernemingsraad waarbij de nadruk lag op het duurzaam en toekomstbestendig maken van de medezeggenschap;
• Directeur en OR van een Nederlands kenniscentrum: mediation na een negatief advies van de ondernemingsraad in een reorganisatie.

 

Onze specialist