HomeOver onsAdvocatenLoe Sprengers
Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschap, collectief en individueel arbeids- en ambtenarenrecht, ondernemingsrecht
Zet zich in voor: medezeggenschapsorganen, werknemers, werkgevers
Studeerde: rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en een Ph.D. rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam
Bij Sprengers Advocaten sinds: 1984

Loe is rustig, volhardend en analytisch. Hij besteedt veel aandacht aan heldere communicatie en is ook eerlijk als de kans op succes gering is. Loe zoekt voor zijn cliënten creatieve oplossingen, zonder de arbeidsverhoudingen te willen beschadigen: “Arbeid is voor iedereen iets wezenlijks; het is niet alleen een bron van inkomen, het bepaalt ook iemands geluk.” Net als collega’s is Loe trots op de maatschappelijke rol die het kantoor op dit gebied heeft.

Als specialistisch kantoor krijgen we vaak te maken met vraagstukken die nog niet uitgekristalliseerd zijn. We lopen daardoor voorop in discussies binnen ons vakgebied.”

Gedreven

Het mooie aan werken voor medezeggenschapsorganen vindt Loe dat ze bestaan uit mensen die naast hun eigen werkzaamheden nog andere taken verrichten. Dat zijn over het algemeen bovengemiddeld gemotiveerde en verantwoordelijke mensen, die opkomen voor de belangen van anderen. Op basis van zijn jarenlange specifieke kennis en ervaring binnen het arbeidsrecht, wordt Loe ook regelmatig gevraagd om bemiddelend op te treden in zaken en bindend advies te geven over een geschil.

Scholing en publicaties

Sinds 2021 is Loe voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Eerder bekleedde hij tien jaar lang als bijzonder hoogleraar de Albeda leerstoel aan de Universiteit Leiden. Momenteel is Loe verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, schrijft regelmatig in vakbladen en publiceerde diverse boeken. Daarnaast geeft Loe cursussen en inleidingen aan rechtenstudenten, OR-leden, vakbondsleden, bestuurders, advocaten en andere juristen.

Loe Sprengers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap) en ondernemingsrecht (met als sub-rechtsgebieden fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Loe is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en voldoet aan de strengere opleidingsnorm waartoe dit lidmaatschap verplicht.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

Een beredeneerde en voldoende onderbouwde inschatting is vereist bij onderbouwing toekomstige gevolgen van een besluit.

Publicaties

Faciliteiten voor de OR

Publicaties

Per stafdienst een or instellen?

Publicaties

‘Nieuwe feiten’ of niet?

Publicaties

Het OR-reglement: wat legt de OR allemaal vast?