HomeActueelPublicatiesPer stafdienst een or instellen?

Per stafdienst een or instellen?

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek Jurisprudentie) oktober 2021, p. 36-37.

Annotatie van uitspraak Gerechtshof Den Haag, 1 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1021 

Bij de Belastingdienst is de topstructuur gewijzigd. Als gevolg daarvan is ook de medezeggenschapsstructuur gewijzigd.

Binnen het primaire proces zijn negen (nieuwe) ondernemingsraden ingericht. Voor de vijftien stafdiensten, waar in totaal ongeveer 3.000 medewerkers werken, is één gezamenlijke ondernemingsraad ingesteld, de ORKO, met de plaatsvervangend Directeur-Generaal (pDG) als bestuurder. Een van de oude or´s die hierdoor is opgeheven is het daar niet mee eens en is een procedure begonnen.

Hof

In hoger beroep komt het Gerechtshof Den Haag tot de conclusie dat de stafdiensten niet kunnen worden aangemerkt als afzonderlijke (groepen van) ondernemingen in de zin van artikel 1 lid 1 sub c WOR. Artikel 2 en 3 WOR zijn daarom op de stafdiensten niet van toepassing. Wel kunnen de stafdiensten worden beschouwd als een onderdeel van een onderneming (omdat zij een groep in de onderneming werkzame personen vormen die het primair proces ondersteunen) dat een afzonderlijk organisatorisch verband is maar niet zelfstandig naar buiten treedt. De vraag is, of de instelling van de ORKO bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Daartoe acht het hof met name bepalend dat is aangesloten bij de nieuwe mandaatstructuur waardoor de medezeggenschap thans zo laag mogelijk is geplaatst en plaatsvindt op het niveau waar de bevoegdheden liggen die relevant zijn voor de toepassing van de WOR. Daarbij de pDG wordt aangemerkt als WOR-bestuurder.

Commentaar

In veel organisaties, zowel bij de overheid als de marktsector, is vaak de vraag hoe verschillende staf- en ondersteunende diensten op het centrale niveau moeten worden ondergebracht in de medezeggenschapsstructuur. Ze voldoen vaak niet, zoals hier, aan de definitie van het begrip ‘onderneming’. Er hoeft daarom niet per stafdienst een or ingesteld te worden op grond van art. 2 WOR. Op grond van art. 4 WOR is het mogelijk om voor onderdelen van een onderneming toch een or in te stellen als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Of dit bevorderlijk is wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aansluiting van de medezeggenschapsstructuur op de zeggenschapsstructuur. Ook is van belang of de medezeggenschapsstructuur niet te versnipperd dreigt te worden als voor iedere stafdienst
apart een or zou worden ingesteld. Uit deze uitspraak blijkt dat er niet zo snel sprake zal zijn van een verplichting om een or per stafdienst in te stellen.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen