| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Medezeggenschapsrecht

Het werk van een ondernemingsraad is veelzijdig en vaak complex. De ondernemingsraad moet worden gevraagd om te adviseren over ingewikkelde besluiten of om in te stemmen met regelingen die belangrijke gevolgen hebben voor medewerkers.

Vaak gaat het om zaken die een snelle en vakkundige oplossing vergen. Professionele advisering en begeleiding is dan nodig.

Specialist in medezeggenschapsrecht

Sprengers Advocaten is bij uitstek deskundig in het medezeggenschapsrecht. Elke advocaat van ons kantoor is er in gespecialiseerd. In ruim drie decennia stonden onze advocaten duizenden ondernemingsraden en medezeggenschapsraden bij met advies en juridische ondersteuning in zowel markt- als overheidssectoren. Over elk facet van dit rechtsgebied kunnen wij u adviseren. We zijn snel en flexibel inzetbaar. Waar nodig staan wij onze cliënten bij in procedures, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer of de kantonrechter.

In ruim vier decennia stonden wij duizenden ondernemingsraden bij

Wij adviseren onder meer over

  • fusies en reorganisaties
  • sociale plannen
  • collectief ontslag
  • arbeidsomstandigheden
  • arbeidstijden
  • ziekte en re-integratie
  • functiewaardering
  • beoordelingssystemen
  • beloningsregelingen
  • inrichting van de medezeggenschap

Abonnement

Realiseert u zich dat veel problemen kunnen worden voorkomen als u tijdig juridisch advies vraagt? Voor minder complexe telefonische adviezen hebben wij een speciaal abonnement. Sluit u dit bij ons af, dan kunt u voor het stellen van dergelijke vragen telefonisch altijd bij ons terecht.

Onze specialisten