HomeRechtsgebiedenMedezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

Specialist in medezeggenschap

Sprengers Advocaten is een autoriteit op het gebied van medezeggenschap: al onze advocaten zijn er in gespecialiseerd. In bijna vijf decennia stonden we duizenden ondernemingsraden en medezeggenschapsraden bij met advies en juridische ondersteuning, in diverse markt- en overheidssectoren.

Wij geloven in de kracht van medezeggenschap.”
– Annette Terpstra

Snel inzetbaar

We houden van korte lijnen en zijn snel en flexibel inzetbaar. Waar nodig staan wij onze cliënten bij in (spoed)procedures, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer of de kantonrechter.

Wij adviseren, en zo nodig procederen we, onder meer over:

  • fusies en reorganisaties
  • sociale plannen
  • collectief ontslag
  • arbeidsomstandigheden
  • arbeidstijden
  • ziekte en re-integratie
  • functiewaardering
  • beoordelingssystemen
  • beloningsregelingen
  • inrichting van de medezeggenschap

NEEM CONTACT OP

Onze advocaten

Ondernemingsraad

Het werk van een ondernemingsraad (OR) is veelzijdig en vaak complex. De OR moet worden gevraagd om te adviseren over ingewikkelde besluiten, of om in te stemmen met regelingen die belangrijke gevolgen hebben voor medewerkers. Vaak gaat het om zaken die om een snelle en vakkundige oplossing vragen. Professioneel advies en begeleiding is dan nodig.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt een ondernemingsraad hierbij veel mogelijkheden en rechten, die lang niet altijd worden benut. Wij helpen de positie van de OR te verstevigen, door deze te informeren over zijn bevoegdheden en andere mogelijkheden, door hem te begeleiden of zelfs voor hem op te treden in het overleg met de ondernemer of bij de rechter.

Personeelsvertegenwoordiging

Bij kleinere organisaties is op grond van de WOR geen OR, maar een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht. Hoewel de bevoegdheden van een PVT beperkter zijn dan die van een OR, kan het ook hier verstandig zijn om professioneel advies en begeleiding van onze advocaten in te schakelen. Wij wijzen de leden van de PVT op hun rechten en bevoegdheden en helpen bij het nemen van beslissingen.

Medezeggenschapsraad

Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van toepassing op de medezeggenschapsraad (MR). Uniek is hier de gedeelde medezeggenschap van personeelsleden met ouders en/of leerlingen. Juist in een sector waar financiële middelen vaak beperkt zijn en de werkdruk hoog is, kan het verstandig zijn om degelijk juridisch advies in te winnen over de rechten en bevoegdheden van de MR.

Cliëntenraad

Een cliëntenraad (CR) dient op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) te zijn ingesteld voor zorginstellingen, maar ook bij andere organisaties kan een CR aanwezig zijn (bijvoorbeeld het UWV). De CR moet de gelegenheid krijgen om inspraak te hebben op het beleid binnen een instelling en heeft daarin rechten zoals: het recht op informatie, het recht op overleg en een adviesrecht. Onze advocaten kennen de weg binnen deze specifieke regelgeving. Wij zorgen dat u de benodigde kennis heeft van uw rechten en bevoegdheden als CR en we begeleiden u bij het maken van belangrijke keuzes.

Medezeggenschapscommissie

Bij Defensie is de WOR niet van toepassing. Daar geldt het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook belangrijke verschillen. Zo dient binnen Defensie overleg bij de medezeggenschap gericht te zijn op het bereiken van overeenstemming. Sprengers Advocaten is gespecialiseerd in de rechten en mogelijkheden van de medezeggenschapscommissie (MC) en adviseert bij het nemen van besluiten, of bij het beïnvloeden van besluiten waar de MC het niet mee eens is.

Direct telefonisch advies

Goed advies hoeft volgens ons niet altijd gepaard te gaan met ingewikkelde dossiers. Voor veel zaken kunt u direct telefonisch advies van ons krijgen. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

De nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders beschermt de klokkenluiders beter

Publicaties

Even voorstellen: Dennis Schwartz 

Publicaties

Het nieuwe pensioenstelsel: de belangrijkste wijzigingen voor de ondernemingsraad

Publicaties

Een beredeneerde en voldoende onderbouwde inschatting is vereist bij onderbouwing toekomstige gevolgen van een besluit.

Publicaties

OR en arbeidsvoorwaarden

WOR voor beginners

06-03-2023
07-03-2023

Webinar OR en achterban – 6 en 7 maart 13:00-14:00u

12-09-2023
18-09-2023

Actualiteiten Medezeggenschap