HomeOver onsAdvocatenDennis Schwartz
Neem contact op
Specialisaties: medezeggenschapsrecht & arbeidsrecht
Zet zich in voor: ondernemingsraden, werkgevers & werknemers
Studeerde: Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam & Commercieel Vermogensrecht aan de Universiteit Utrecht
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2023

Medezeggenschap kenmerkt zich door verschillende belangen die een rol spelen. Dennis overziet die belangen en weet door zijn nuchtere houding passende oplossingen te bereiken. Dat geldt ook voor het arbeidsrecht. Of partijen nu met elkaar door moeten, of juist niet. Daarbij kan het voor het bereiken van een oplossing soms ook nodig zijn stevig positie in te nemen.
Dennis heeft ervaring met de verschillende perspectieven in het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Als advocaat bij een groot Amsterdams kantoor adviseerde hij onder meer beursgenoteerde ondernemingen en multinationals bij adviestrajecten omtrent reorganisaties, fusies, overnames en herfinancieringen. Dit stelt Dennis in staat een complexe zaak helder in kaart te brengen.

Publicaties

Naast een praktische instelling heeft Dennis ook diepgaande juridische kennis van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Zo publiceert hij regelmatig in vakbladen, schreef hij diverse boeken en is redactielid van het Tijdschrift voor Recht & Arbeid. Uit het creatief toepassen van deze kennis in de praktijk haalt hij veel voldoening.

Andere activiteiten

Dennis is ook actief buiten zijn werkzaamheden als advocaat. Zo is hij onafhankelijk voorzitter geweest van enkele geschillencommissies, is hij lid van de tuchtcommissie van de KNZB en IJshockey Nederland en geeft hij regelmatig cursussen en lezingen over het arbeids- en medezeggenschapsrecht.

Dennis Schwartz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden collectief ontslag, medezeggenschap). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebieden

van Dennis Schwartz

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Publicaties

Even voorstellen: Dennis Schwartz