HomeActueelPublicatiesVraag vanuit een dochteronderneming van een internationaal concern

Vraag vanuit een dochteronderneming van een internationaal concern

De onderneming waarvoor wij OR zijn, maakt onderdeel uit van een internationaal concern. Binnen het concern is besloten om vanwege de coronacrisis te komen met een reductie van headcount van 10%. Deze headcount zal aan alle onderdelen van het concern worden opgelegd. Dit moet binnen een maand worden gerealiseerd. Is dit verstandig gezien de Nederlandse subsidieregeling NOW en wat kunnen wij als OR hiertegen ondernemen?

Antwoord
Als deze bekendmaking binnen het concern leidt tot een reorganisatie binnen de Nederlandse onderneming, dan moet de bestuurder op grond van het bepaalde in art. 25 lid 1 d en e WOR advies vragen aan de OR. Dit moet op een moment dat dit advies nog van invloed kan zijn. De OR is immers bevoegd advies uit te brengen ter zake van inkrimping van werkzaamheden en een wijziging in de organisatie binnen de onderneming.
Naar Nederlands recht geldt overigens nog de volgende bijzonderheid. Een bestuurder van een Nederlandse vennootschap dient ook een eigen afweging te maken óf een besluit dat vanuit een concern wordt opgedragen door hem wordt opgevolgd. Hij mag daarbij het belang van de Nederlandse vennootschap en de onderneming die deze in stand houdt, niet uit het oog verliezen.

Óf zo’n reductie van de headcount verstandig is voor de Nederlandse onderneming is mede afhankelijk van de vraag of een beroep kan worden gedaan op de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om de loonkosten van werknemers voor maximaal 90% uit de staatskas te financieren. Voorwaarde is dat een omzetverlies verwacht wordt van ten minste 20% over drie maanden. Hiervoor wordt gekeken naar het omzetverlies zoals dat binnen de Nederlandse onderneming wordt geleden. Wanneer sprake is van een vermoeden van omzetverlies, bestaat de mogelijkheid gedurende een periode van drie maanden gelegen tussen 1 maart 2020 tot en met 1 juli 2020 subsidie voor een deel van de loonkosten aan te vragen. Aanvankelijk wordt deze subsidie op voorschotbasis verstrekt. Bij de uiteindelijke vaststelling bedraagt de subsidie (het percentage van de omzetdaling x de loonsom) x 3 x 1,3 x 0,9 (globaal).

Een reorganisatie kan echter nadelig zijn voor de hoogte van deze subsidie. Voorwaarde voor de verstrekking is namelijk dat er vanaf 18 maart 2020 geen ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt aangevraagd. Wanneer dat wel gebeurt, dan zal een beroep op de NOW worden afgestraft met een strafkorting ter hoogte van 150% van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Bedoeling is dat bedrijven een een weloverwogen keuze maken tussen een ontslagaanvraag en een beroep op de NOW. Het voldoen aan de aanwijzing van het concern kan dus een beroep op de regeling in de weg staan.

Uiteraard behoort het tot de mogelijkheden van de OR om aan deze afweging aandacht te besteden in het uit te brengen advies. U mag verwachten dat bij een besluit tot reorganisatie belangen zorgvuldig worden afgewogen, waarbij niet alleen het belang van het concern maar ook het belang van de Nederlandse onderneming in ogenschouw wordt genomen.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen