HomeActueelPublicatiesNormalisering van collectief overleg en de OR

Normalisering van collectief overleg en de OR

Artikel uit ArbeidsRecht, Afl. 1, januari 2020 (ArbeidsRecht 2020/8)

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor heeft een grote groep ambtenaren niet langer een aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De invoering van de Wnra en het vervallen van de rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld het CAP, het ARAR en CAR/UWO brengen ook veranderingen mee in de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden bij de overheid tot stand komen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, of de ondernemingsraden ten opzichte van de vakorganisaties een grotere rol krijgen bij de vorming van arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Eerst wordt de wijze waarop het collectief overleg voor inwerkingtreding van de Wnra plaatsvond besproken. Vervolgens worden de wijzigingen in het overleg toegelicht en worden de bepalingen zoals opgenomen in de cao’s Rijk, Gemeenten en Provincies behandeld.

1. Normalisering ambtelijke rechtspositie

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra brengt de rechtspositie van de grootste groep ambtenaren in overeenstemming met werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. In feite is dit een nieuwe stap in de normalisering van arbeidsverhoudingen bij de overheid, een proces dat al vele jaren aan de gang is. … Lees het volledige artikel

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen